Storitve podjetja Košnik - Services company Košnik

Prednosti podjetja Košnik so celovita ponudba preoblikovanja kovin, možnost vgradnje končnega izdelka in površinske zaščite kovin, ob tem pa dobre poslovne vezi z večino kooperantov in kupcev, saj podjetje namreč deluje že 25 let.

V podjetju kovine razrezujemo, krivimo varimo, stružimo, rezkamo in barvamo. Zavedamo se, da morajo biti vse storitve kakovostne, izvedene v dogovorjenem roku in obsegu. Kupci cenijo prožnost, inovativnost in izvirnost v iskanju ustreznih tehničnih rešitev.

V našem podjetju so ključavničarske storitve, montaže, vgradnje in različne dodatne storitve zelo iskane, cenjene in zaželene, saj imamo na tem področju dolgoletne izkušnje, predvsem pa odlično poznamo trg.

 

___________________________________________________________________________________________________________________________

Advantages of our company: comprehensive offer transformation metals, the possibility of installation finished product and coating of metals, good business ties with subcontractors and customers because the company has been operating for 25 years.
 
In the company we offer cutting and bending sheet, welding, turning, milling, maintenancing and dyeing. We are aware that all service quality are carried out within the agreed time and scope. Customers appreciate the flexibility, innovation and creativity in the search for appropriate technical solutions.
 
In our company the mechanical services, assembly, installation and various additional services are highly sought, valued and desired, as we have in this area many years of experience, in particular, we know the market perfectly.
___________________________________________________________________________________________________________________________