Obnova in popravilo mehanizacije - Renovation and repair of machinery

Naše podjetje nudi celovito in kakovostno izvajanje popravil in vzdrževanje večje gradbene mehanizacije zagotavljamo z kakovostnimi varilci, bogatim znanjem in izkušnjami na področju splošnih ključavničarskih del.

Podjetje je usposobljeno za:

  • popravila in obnova gradbene mehanizacije, tovornjakov, prikolic …

  • popravila in obnova kmetijske mehanizacije, prikolic,...

  • izdelava novih jeklenih konstrukcij ter popravilo in obnova starih (peskanje, ličarska dela).

 

___________________________________________________________________________________________________________________________

Our company offers a comprehensive and high-quality implementation of the repair and maintenance of major construction machinery to provide high-quality welders, extensive knowledge and experience in the field of general mechanical works.
 
The company is qualified for:
 
  • repair and renovation construction machinery, trucks, trailers ...
  • Repair and reconstruction of agricultural machinery, trailers, ...
  • production of new steel structures and repair and restoration of old (sanding, paintwork).

___________________________________________________________________________________________________________________________

Vse kovinske izdelke lahko zaščitimo pred drugimi vplivi z:

Prašnim barvanjem           
    Prašno barvano, katero je vremensko dobro odporno.
Klasičnim (mokrim) barvanjem            
    Mokro barvanje, katero je manj vremnsko odporno od prašnega barvanja.
Galvanskim cinkanjem            
    Galvansko cinkan izdelek
Vročim cinkanjem
   Vroče pocinkani izdelki so najbolj odporni na vremeske razmere in majo dolgo ter močno odpornost proti koroziji (“rjavenju“)